Valtio
  • Kirjastoluokka 32.01
  • Nidottu, kartonkikannet
  • 140 x 212 mm
  • 304 sivua
  • Kansi: dog design
  • Teesi-sarja
  • Ilmestynyt 12.2.2010
  • ISBN 978-951-851-197-0

Valtio

Ilmestynyt 28.10.2004

OSTAprinted book

Rosa Meriläinen opiskeli politiikkaa samanaikaisesti Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitok­sella ja käytännön politiikassa. Hän havaitsi, etteivät kaikki valtio-opilliset viisaudet ja periaatteet näy elä­västi arjen politiikassa. Jotkin teoriat tuntuivat jää­vän vaille vastinetta todellisuudessa.

Valtio on Meriläisen oma valtio-oppi. Hän ker­too mahdollisimman yleistajuisesti ja viihdyttäväs­ti omat mielipiteensä poliittisen järjestelmän keskei­sistä periaatteista. Hän esittää väitteitä, joihin hän kuulee mielellään vastaväitteitä, sillä valtio-opissa ei useimmiten ole kysymys kiistämättömistä tosiasiois­ta, vaan mielipiteistä: ”Näin minä sen näen, tätä mi­nä haluan.”

Kirjassa Meriläinen käy läpi keskeiset valtio-opil­liset käsitteet käyttäen hyväkseen sitä osallistuvaa ha­vainnointia, jota on saanut poliitikkona tehdä. Osan teorioista ja käsitteistä hän tuomitsee fiktioksi, osa tuntuu hyviltä ihanteilta ja osa faktalta.
Konkreettiset vastaukset kirja antaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on yhteiskunta? Mitä on politiikka? Mitä poliitikkojen pitäisi tehdä? Mitä opittavaa utopioista? Millaisia ovat diktaattorit?

Kirja toimii kattavana, mutta helppolukuisena perusteoksena Suomen poliittisesta järjestelmästä. Politiikka on hauskaa, joten siitä voi myös kirjoittaa hauskasti! Meriläinen kirjoittaa järjestelmän sisältä; rakkaudella ja kunnioituksella kaikkia niitä kohtaan, jotka omistautuvat politiikalle. Erityisesti ne, jotka ovat kiinnostuneita demokratian kehittämisestä, löy­tävät kirjasta välineitä työhönsä.

Ainakin vihreiden piirissä ruohonjuuritason toi­mintaan liitetään herkästi ylevämpiä ulottuvuuksia kuin sieltä löytyy. Jos piskuinen joukko ituhippe­jä järjestää korpeen karkelot, joissa ejakuloidaan si­säänpäin ja syödään foliohatut päässä viljeltyä spelt­tiä, ei meno ole yhtään sen parempaa kuin jos pis­kuinen joukko keski­ikäisiä virkamiehiä komiteas­saan keksii painaa vaalipäivämäärällä koristeltuja pipoja nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Ero on toki se, että jälkimmäinen joukko häröilee verovaroin. Mutta itse toiminta ei ole kummassa­kaan tapauksessa kummoisempaa. Se, että joku asia ei tapahdu verovaroin, ei tee siitä yhtään sen hie­nompaa. Ikävä kyllä ne pipot vain ovat totta.

SULJE

Rosa Meriläinen kirjoitti hilpeän teoksen Suomen poliittisesta järjestelmästä.
Anu-Elina Lehti, Vihreä Lanka 12.2.2010

"Alkajaisiksi Meriläinen riepottaa alan klassiset peruskäsitteet tuhannen nuuskaksi". (...) "Mutta on Meriläisen ihannevaltiossa myös tuoreutta. Vaalitulos laskettaisiin nykyistä fiksummalla kaavalla, esimerkiksi siirtoäänimenetelmän jollakin muunnoksella".
Jukka Tarkka, Helsingin Sanomat 12.2.2010

Meriläinen haluaa rohkaista ihmisiä ottamaan vallan, joka heillä jo on. (...) Teoriansa Meriläinen tuntee, mutta akateemista ja poliittista jorinaa kirja väistelee ansiokkaasti.
Kirsi Hölttä, Aamulehti 12.2.2010

Kirjassa on monta hyvää ehdotusta demokratian kehittämiseksi. (...) Kokonaisuutena Rosa Meriläisen kirja on samanlainen kuin vaikutelmani kirjoittajasta: hauska, älykäs ja kantaaottava.
Heta Välimäki, Ylioppilaslehti 3/2010

Valtio on vallan mainiota luettavaa. Korkea ja matala tyyli, juorut ja teoriat elävät sovussa. Teos tekee mitä lupaa: selvittää joskus monsterilta näyttävän valtion perusteita sekä osallisen että ulkopuolisen vinkkelistä. Ei ihan pieni saavutus. (...) Kansalaisyhteiskunnasta kirjoittaessaan Meriläinen on valloittava. (...) Havainnot tuntuvat järkeviltä. Ne on tehnyt nainen, joka on tarkkaillut politiikkaa sekä tutkijan kammiosta että vallan rakenteista käsin.
Kari Salminen, Kaleva / Turun Sanomat 13.2.2010

"Kirja on hausta, populistinen ja älykäs, ja jatkaa Meriläisen ennakkoluuloja romuttavaa lijaa".
Carita Forsman, Kaleva 25.2.2010

"Mielenkiintoista on tutustua hänen ajatuksiina siitä, miten poliitikot imitoivat tai matkivat ihannekäsitystä poliitikosta".
Sinikka Klaus, Länsi-Uusimaa 22.3.2010

Valtio on taviksen tai aktivistin helppo ja hauska valtio-oppi. (...) Meriläinen syväluotaa poliittista järjestelmää ja poliitikkojen toimintatapoja. Meriläisellä on arvonsa ja ihanteensa.
Turun Sanomat, 23.3.2010

"Valtio-kirjassaan (Teos) ex-kansanedustaja, tutkija ja kirjailija on riemastuttavan röyhkeä: hän määrittelee vallan, demokratian, valtion ja aktivismin kaltaisia mammuttikäsitteitä ja veistää niistä omat johtopäätöksensä ja ratkaisunsa."

Ninni Sandelius, Apu 30/2010

"Meriläisen rohkeista väittämistä voidaan olla eri mieltä, ja varmaan ne herättävätkin myös vastaväitteitä ja ainakin kysymyksiä sekä keskustelua asioista, joita useammat pitävät itsestään selvyyksinä pysähtymättä miettimään mistä lopulta on kysymys".
Oiva Björkbacka, Tanotorvi 24.3.2010