Uuden Euroopan raunioilla
  • Kirjastoluokitus: 41
  • Nidottu, liepeet
  • 130 × 207 mm
  • 320 sivua
  • Mustavalkokuvitus
  • Kansi: Jenni Saari
  • ISBN 978-951-851-409-4

Uuden Euroopan raunioilla

Ilmestynyt 12.4.2012

OSTAprinted book

Uuden Euroopan raunioilla sisältää kiehtovia esseitä eurooppalaisesta identiteetistä kylmän sodan jälkeen. Se pohtii, miten kylmän sodan kahtiajaon päättyminen on vaikuttanut ihmisten elämään eri puolilla mannerta. Kirjan keskeisenä aiheena ovat poliittiset ja sosiaaliset ongelmat, kuten vähemmistökysymykset ja taloudellisen vaurauden uusjako entisissä sosialistimaissa. Lukuisat esimerkit valottavat kylmän sodan jälkeen virinnyttä yhteistyötä yli valtionrajojen, jotka olivat suljettuja lähes puoli vuosisataa. Ovatko markkinatalous ja demokratia tehneet yhteiskunnallisten ongelmien käsittelemisen aiempaa helpommaksi vai onko se vaikeuttanut niiden käsittelyä?

Teos vie lukijan matkalle paitsi nyky-Eurooppaan myös historiaan. Se etsii ihmisten identiteetin aineksia menneiden aikojen yhteisistä kokemuksista ja tapahtumista. Niiden varaan esimerkiksi saamelaiset, slovakianunkarilaiset ja Triesten alueen sloveenit rakentavat nykyistä identiteettiään.

Kirja perustuu laajaan tausta-aineistoon, jota kirjoittaja on kerännyt vuodesta 1991 lähtien. Kirjallisten lähteiden lisäksi tausta-aineistona on useita reportaasimatkoja sekä kymmeniä haastatteluja, jotka on tehty 1991–2010.

Itäisen Keski-Euroopan sosialistisissa valtioissa ei virallisesti ollut vähemmistöjä. Etninen tausta oli yksityisasia, josta ei liiemmin kannattanut puhua julkisesti.

Kylmän sodan päättyminen poisti vaiteliaisuuden. Vähemmistöjen oikeuksista ja ongelmista alettiin puhua, ja vanhassa Keski-Euroopassa on, mistä puhua: armenialaisia, bulgaareja, juutalaisia, karaiitteja, kasubeja, kreikkalaisia, kroaatteja, lemkoja, liettualaisia, moravialaisia, ruteeneja, saksalaisia, serbejä, sleesialaisia, slovakkeja, sloveeneja, tataareja, tšekkejä, ukrainalaisia, unkarilaisia, valkovenäläisiä, venäläisiä sekä tietysti romaneja.

Suurimmat vähemmistöt löytyvät Romaniasta ja Slovakiasta. Niissä molemmissa asuu satojatuhansia unkarilaisia ja muita pienempiä vähemmistöjä. Puola taas on alueen etnisesti yhtenäisimpiä valtioita. Siitä tuli lähes kokonaan puolalainen toisen maailmansodan jälkeen. Maassa asuu toki lukuisia pieniä vähemmistöjä, mutta heidän osuutensa on yhteensä vain muutaman prosentin Puolan väkiluvusta.

SULJE

"Kannattaa lukea, meitä eurooppalaisia on todella monenlaisia, useampaa kieltä ja kulttuuria edustavia kuin ehkä tuleekaan ajatelleeksi. Tekijältään erittäin lukukelpoinen ja selkeä, mukanaan vievä ja hieman hätkähdyttäväkin esseekokoelma."
Kirjavinkit.fi

"Simo Sipolan Uuden Euroopan raunioilla on mielenkiintoinen sekoitus historiaa, yhteiskuntaa ja matkakirjaa. (--) Sipolan lähestymistapa on raikas ja herättää lukijassa ajatuksia. (--) Kirja on ajatuksia herättävä puheenvuoro Eurooppaa ja eurooppalaisuutta käsittelevään keskusteluumme."
Rami Nissilä, Kanava 8/2012

"Uuden Euroopan raunioilla -kirjassa pääsee kurkistamaan entisen rautaesiripun maiden historiaan ja arkeen tänään. Sipola on käynyt kohdemaissaan ja osallistunut yhteistyöhankkeisiin. tietoa on siis muualatakin kuin arkistoista ja tutkijoilta. Euroopassa sukkuloiva saa konkreettista matkalaukkuunsa."
Sirpa Märsylä, Intiim 8/2012

"Toimittaja Simo Sipolan uutuusteos Uuden Euroopan raunioilla on omiaan paikkaamaan Euroopan lähihistoriaan kuuluvia tiedollisia vajeita etenkin maanosan rajaseutuja koskien."
Mikko Vesa, Metro 18.6.2012

"Euroopassa vallitseva kriisi on jatkumo historialle. Näin summaa Simo Sipola, joka on koonnut katsauksen maanosan vaiheista kansallisvaltiokehityksen näkökulmasta. (--) Sipola ei tarjoa nykykriisiin patenttiratkaisua mutta antaa paljon ajateltavaa tulevaisuuden varalle."
Matti komulainen, Turun Sanomat 19.6.2012