Riikka Pelon romaani Kaikki elävä on syksyn kirjatapaus!

27.09.2019

Finlandia-palkitun kirjailijan Riikka Pelon huikeassa, teemoiltaan polttelevan ajankohtaisessa uutuusromaanissa Kaikki elävä kolmen turvapaikkaa etsivän ihmisen elämät kietoutuvat toisiinsa Helsingin kaltaisessa kaupungissa. Kaksikymppinen Alan elää paperittomana hyväntahtoisten ihmisten avun varassa, viisitoistavuotias Aura pakenee oikeuksiensa polkemista nuorisokodista takaisin kotikaupunkiinsa. Auran äiti, Ellen, joutuu todistamaan nuorten kohtaamisen peruuttamattomat seuraukset. Romaanin intensiivisen nykyhetken lävistää raaka taru pyhistä lapsista, jotka yhteisö päättää uhrata ja
ajaa maanpakoon omasta kriisistä selviytyäkseen.
Upea, odotettu uutukainen antaa äänen kolmelle oikeutensa menettävälle ihmiselle, sekä heidän hädälleen että toivolleen. Millä kielellä puhuvat mykkyyden vastarinnan keinokseen valinneet Aura ja Alan? Millaisin lausein koettaa tyttärensä huoltajuuden menettänyt Ellen saada uudelleen yhteyden lapseensa? Kuinka ymmärtää sanoja, jotka ovat liian paljaita ja raakoja kenenkään kuultaviksi ja nähtäviksi?
Kaikki elävä on suuri kirja ihmisen kyvystä kieleen, myötätuntoon ja arkisen todellisuuden ylittävään yhteyteen. Se etsii uutta ääntä, uutta rytmiä ja toisenlaista yhteisöä, jossa yhtään elävää olentoa ei tarvitse uhrata.
Tarkastelen tämän hetken keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä ennen kaikkea kielen ja yhteisön tasolta”, Pelo kertoo.
Pohdin sitä, millaiseksi ihmisen kokemus maailmasta muodostuu, kun häneltä kiistetään oikeus puhumiseen ja kuulluksi tulemiseen. Millaista paljasta kieltä tämä kokemus synnyttää? Miten paljas kieli
voisi muuttaa tapaa puhua toisille ja toisten kanssa? Voiko romaani avata uuden kielen ja yhteisön mahdollisuuden?
Kolmatta romaania kirjoittaessa kysymys kirjailijan roolin eettisyydestä muodostui Pelolle keskeiseksi.
”Olen miettinyt sitä, voiko kirjoittamalla vaikuttaa radikaalisti todellisuuden kudokseen, siihen miten yhteisö voi olla. Myös kirjailijan tehtävä on kyseenalaistaa ja tehdä näkyväksi niitä ehtoja, joille kanssaoleminen perustuu, ja luoda näkymiä toisenlaisiin mahdollisuuksiin olla suhteessa muihin ja samalla kaikkeen elävään, myös luontoon, ympäristöön ja ilmastoon nykyisessä akuutissa katastrofissa, josta olemme kaikki vastuussa.
Pelo hahmottaa uuden työnsä Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelman yhtenä vierailevista professoreista myös yhteiskunnallisesti merkityksellisenä.
Olen toimessani ennen kaikkea opiskelijoita varten, mutta näen koulutusohjelmassa myös mahdollisuuden uudenlaisen kielestä tietoisen, eettisesti tiedostavan yhteisöllisyyden syntyyn.”

 

KAIKKI ELÄVÄ ARVIOINTIVAPAA 3.10.

 

Uutuuksia